Home

ABC Data Serwis Sp. z o.o.

Serwis sprzętu elektronicznego

ABC Data Serwis Sp. z o.o.

Serwis sprzętu elektronicznego

ABC Data Serwis Sp. z o.o.

Serwis sprzętu elektronicznego

Ogłoszenia

Przed dostarczeniem frezarki do serwisu, należy bezwzględnie wymontować worek na pył. W przeciwnym wypadku, worki będą utylizowane w momencie przyjęcia sprzętu do naprawy.

Brak opisu uszkodzenia może znacząco wydłużyć czas oczekiwania na diagnozę.

Serwis

Okresowe wykonywanie konserwacji zmniejsza w zdecydowanym stopniu awaryjność sprzętu i przyczynia się do znacznego obniżenia kosztów napraw. Nadmiar kurzu, pyłu powoduje przegrzewanie się podzespołów. Najbardziej dotyczy to urządzeń pracujących w bardzo wysokich temperaturach (projektory), jak również narażonych na występowanie dużych obciążeń i wysokiego zapylenia (frezarki kosmetyczne i mikrosilniki), dlatego tak ważne jest systematyczne serwisowanie danych urządzeń. W myśl zasady: “Lepiej zapobiegać niż leczyć”, w celu zredukowania ww. kosztów zaleca się regularne wykonywanie konserwacji w okresach 3 – 6 miesięcy, a w szczególnie trudnych warunkach pracy nawet częściej.